Na deň 23. novembra 2023  Slovenský spolok Identita a Slovenská samospráva V. obvodu Budapešti pozval nás na pietny akt kladenia vencov a na spomienkovú oslavu pri príležitosti 230. výročia narodenia evanjelického kňaza, básnika, spisovateľa a politika Jána Kollára,  30 rokov pôsobiaceho v Pešti.

Ďakujeme za pozvanie!