Medzi dňoch 23.-25.8.2020 naša miestna samospráva spolu s tradičným táborom zorganizovala výlet do Békešskej Čaby a Ďuly. Okrem TS Kerestúr nás sprevádzal aktívny člen Ženského speváckého zboru v Kerestúri.

Počas troch dní sme sa pod vedením Tibora Pintéra sme oboznámili s tancami, životom a zvykmi slovenskej komunity v Békéšskej Čabe. Prvý deň sme navštívili Rozprávkový dom v Békéšskej Čabe, kde sme sa oboznámili s históriou domu a sme pozreli výstavu Mihálya Schénera pod vedením Krisztiny Veresovej. Potom sa začalo vyučovanie tanca a my sme si vypočuli prednášku Tibora Pintéra. Ostatné dni boli tiež aktívne a bol čas aj na oddych. Posledný deň bol venovaný Ďulovi a jeho pamiatkam. Navštívili sme mesto a 100-ročnú cukráreň, kde je aj výstava.

Tento rok sme mali počas nášho tábora tiež plným zážitkov. Ďakujeme za pohostenie našich hostiteľov v Békéšskej Čabe  a Ďule!