Month: October 2021

Spomienka na rok 1956

V tomto roku sme sa zúčastnili  aktu kladenia vencov v “Rákosmente” na dňa  23. októbra pri pomniku  Pamätného parku v Kerestúri v roku 1956. Pred kladením vencov vystúpil s príhovorom István Jelenczki, filmový režisér a výtvarný umelec, radový člen Maďarskej akadémie vied. Po príhovoroch položila veniec miestna poslankyňa Mónika Dunai, miestne komunity, mimovládne organizácie, Obvodná samospráva “Rákosmente”, zástupcovia partnerských miest Rákosmente (Gyergyószentmiklós, okres Krosno a Lovran) a miestnych národnostných samospráv. Veniec našej obvode položili Zsuzsanna Szilágyiová Bretková a pani Derzbachová.

Verejné vypočutie v Obvodnom úrade “Rákosmente”

Pozvánka- Pamiatky o Kerestúri

Svetový deň seniorov a hudby

Náš obvod  tento rok oslávila Svetový deň seniorov a hudby. Tento rok sa podujatie uskutočnili v reštaurácii Julian, kde sme aj oslavovali členky Slovenského ženského speváckeho zboru Kerestúr. Predsednička Rozália Papová Polereczká predniesla pri tejto príležitosti prejav. O hudbu sa staral klavirista Péter Molnár.

Pozvánka- Svetový deň seniorov a hudby

Pozvánka

Pozývame vás na naše podujatie pri príležitosti Svetového dňa seniorov a hudby

8. októbra 2021 o 14.00 hod. 

Miesto: Julian Restaurant 1173 Budapesť ul. Kaszáló  47. I. poschodie 

Čakáme všetkých našich starých a mladých ľudí!