Date: 2023-11-19

POZVÁNKA

26. Slovenský národnostný deň

Na deň 18.novembra sme sa s členkami nášho ženského speváckého zboru zúčastnili na Deň slovenskej národnosti vo Velkej Tarči. Počas sobotňajšieho popoludňajšieho programu vystúpili rozličné tanečné skupiny a zbory ako napr.: Kultúrny spolok Lipóta Bálóa- Čemer,Tanečná Skupina Petruska –  Ečer, Tanečná skupina “Csata” -Išaszeg, Ľudový tanečný spolok Rozmarín vo Veľkej Tarči, Folklórny súbor “VENČOK” vo Veľkej Tarči.

Ďakujeme za pozvanie!

Continue reading