Na deň 22. februára sme sa reagovali na pozvanie  Slovenskej národnostnej samosprávy XVI. obvodu  Budapešti na popoludní  pod názvom „Zaskoč na šiške“. Náša tanečná skupina a ženský spevácký zbor vystupovali  s choreografiou kerestúrského Marsu  s pomalého a sviežiho čardášu od choreografom Zoltána Szentesi ml. Po nás nasledoval tanečná skupina Rosička z Maglode. Po programoch  Dr. Zuzanna Sabová predsedkyňa Slovenskej národnostnej samosprávy XVI. obvodu Budapešti pozval účastníkov na občerstveniu. Na občerstvenie boli slávnostne odovzdané darčeky a sendviče, ktoré pripravili ženy z Cinkoty.