Slovenská samospráva XVII. obvodu bola založená v roku 1995 z iniciatívy poslanca zastupiteľstva – Pétera Bakosa.

V Peštianskej župe toho času fungovalo šesť slovenských samospráv (Jača, Dabaš, Ďurka, Santov, Mlynky, Senváclav), naša samospráva bola v poradí druhá v Budapešti založených slovenských samospráv.

Členovia zastupiteľského zboru: Éva Gácsi – predsedníčka, Lajos Parragh – zástupca predsedníčky, Rezső Józsefné Epress, György Hajnal, Sándorné Matus; zastupiteľský zbor fungoval v tomto zložení v rokoch 1995-2002.

Zbor v súčasnosti má troch členov: Rozália Papné Polereczki predsedníčka, Zsuzsanna Bretka zástupca predsedníčka, László Pap poslanec.

Samospráva úzko spolupracuje so Slovenskou samosprávou Budapešti, Spolkom pripeštianskych Slovákov ’Dolina’ a Kruhom pre zachovanie tradícií ’Keresztúr’.

Naša samospráva pokladá za svoju najdôležitejšiu úlohu:

Zachovať, udržať, posilniť identitu našej komunity; zachovať naše tradície a náš jazyk; založiť a prevádzkovať inštitúcie; zabezpečiť dôstojné oslávenie našich  sviatkov a nerušený chod našich podujatí; budovať a udržiavať medzinárodné vzťahy.

Aktivity:

 • udržanie existencie Keresztúrskeho slovenského ženského speváckeho zboru
 • vydanie zbierky ľudových piesní na CD-nosiči a nôt v knižnej podobe
 • zabezpečenie činnosti Tanečnej skupiny pre udržanie tradícií
 • usporiadenie svätodušnej turíčnej omše v slovenskom jazyku s kultúrnym  programom
 • podujatia a exkurzie pre udržanie spolupráce a kontaktov
 • detské tábory v znamení zachovaní tradícií
 • tanečné tábory
 • výstavy so zameraním na miestnu históriu
 • usporiadanie súťaží v prednese ľudových piesni
 • usporiadanie podujatí na Fašiangy a Mikuláša
 • usporiadanie programov pre školy a škôlky so  zameraním na uchovávanie tradícií
 • usporiadanie Dňa obce