Je to tradičná kultúrna skupina s viac či menej prerušeniami, v Keresztúre funguje už niekoľko desaťročí.

Skupinu oživila Slovenskej národnostná samospráva – už viac ako 20 rokov – pod názvom Kerestúrký slovenský ženský spevácky zbor.

Jeho členkami sú ženy, ktoré poznajú kultúru Kerestúru a radi spievajú, ktoré v rade vyhrali súťaže v ľudovej hudbe, vnuci spestrovali vystúpenia riekankami a ľudovými hrami. V priebehu rokov sa stali čoraz známejšími a sú schopní prezentovať naše kultúrne dedičstvo v našom obvode, okolí, v mnohých častiach krajiny i mimo nej.

Vyšli tiež dve CD, k druhému už bola pripojená notová a textová publikácia, s pomocou ktorej sa každý môže naučiť piesne, ktoré sme zozbierali.

V roku 2015 v Sarvaši na kvalifikačnej súťaži „Vo Víre Tanca – Táncforgatag“ získali bronzovú kvalifikáciu s našou tanečnou skupinou a v tom istom roku získali zlatú kvalifikáciu na Národnom kvalifikačnom festivale ľudovej hudby KÓTA v Mlynkoch.