Slovenská svätá turičná omša s programom

Tento rok sa naša Svätá turičná omša v slovenskom jazyku konala  v katolíckom kostole Povýšenia svätého Kríža v Kerestúre, kde otec Béla Balik celebroval Božie slovo v slovenskom a aj v maďarskom jazyku
Continue reading

Pozvánka na slovenskú svätú turičnú omšu

Umývanie na Veľký piatok v potoky lásky

Tento rok, 15. apríla na Veľký piatok, predsedníctvo Slovenskej národnostnej samosprávy XVII. obvodu hlavného mesta Budapešt, členky Slovenského ženského speváckeho zboru v Kerestúri  sa po dvoch rokoch neprítomnosti sa zúčastnili na podujatie Veľkopiatkového umývania   organizovaného Slovenskej národnostnej samosprávy v Ečeri.

 

Pred umývaním pozdravil a pomodlil modlitbu z miestnej zbierky na Veľký piatok predseda Ečerských Slovákov András Csaba Aszódi. Nasledovala veľkopiatková pieseň členov ečerskej skupiny Zelený veniec. Na umývaní sa zúčastnili aj predstavitelia slovenských osád z Veľkej Tarči, Cinkoty, Malej Tarči, Maglódu, Kerepešu a Tárnoku. V miestnom oblastnom dome  domáci ponúkli hostiteľom koláče a čaj.

 

Pamiatky o Kerestúri- už druhý krát!

1.apríla sme spolu s Nemeckou národnostnou samosprávou a Spolkom ľudového kulturného dedičstva Rákošská dolina znova sme mohli nahliadnuť do života starého Kerestúra z prelomu 19. a 20. storočia až do konca storočia prostredníctvom obrázkov, ktoré pozbieral László Hegyi. Podujatia, ktoré má už druhý ročník, sa zúčastnilo takmer 60 ľudí z Kerestúru tótskych a švábskych potomkov. László Hegyi prezentoval obrázky interaktívnou formou pretože účastníci mohli komentovať. Pán Hegyi aj naďalej pýta, či má ešte niekto doma obrázok, čaká na pozbieranie a akceptuje akékoľvek opravy alebo pomoc. Plánuje sa, že z obrázkov bude vydanáná publikácia pomocou národnostných samospráv a RNKHE . Veľké poďakovanie patrí farárke Éve Nagy Szekerovej, ktorá nám poskytla zborovú sieň na Bakancsosovej ulici v evanjelickej farnosti Keresztúr.

Slovenský jarný pozdrav ku dňu žien

Tento rok namiesto fašiangovej zábavy naša samospráva spolu so Spolkom ľudového kulturného dedičstva Rákošská dolina usporiadala oslavu Dňi žien. Na našom podujatí sa zúčastnili aj slovenskí predstavitelia Hlavného mesta a okolitých osád. V rámci oslavy bola odovzdaná aj cena “Tótfalu”, ktorá sa tento rok dostala Sándor Völgyesiová rod. Katarína Bakosová. Naša komunita je vďačná za jej a jej matke, pretože zachovali bohatý poklad ľudových piesní z Keskerestúru, z ktorých si náš Ženský spevácky zbor vybudoval svoj repertoár. Okrem toho sme zorganizovali finančnú zbierku pre Národný program kohéznej pomoci „Most pre Zakarpatsko“, na ktorý sa pozbieralo celkovo 40 000 Ft-ov. Dvojnásobná suma bola prevedená, ktorú druhú polovicu doplnil Spolok ľudového kulturného dedičstva Rákošská dolina. Na podujatie vystúpili účinkujúci speváci Levente Galda a Fanni Pénzelik, po ktorých nasledovala hudobno-tanečná zábava a večera.

 

Pozvánka – Pamiatka o Kerestúri

Pozvánka na oslavu Dni žien

Svätá omša za Kerestúr

 

Dňa 2. januára 2022 sme sa modlili za pokojnejší, slobodnejší a úspešnejší nový rok, do ktorého sme začlenili aj naše sesterské spoločenstvá v Kerestúri a národnostnú slovenskú pospolitosť. V prvú nedeľu v novom roku sme sa zúčastnili na svätú omšu v slovenskom jazyku, ktorá zorganizovala Slovenská národnostná samospráva v Józsefvárosi vo Farnosti svätého Jozefa v Budapešti-Józsefváros. Slovo
Boha kázal Béla Balik, farár Farského kostola Povýšenia svätého kríža v Kerestúri.

Vystúpenie na hlavnom námestí a zapaľovanie adventných sviečok

Naša samospráva so svojou skupinou uzavreli tento rok adventným vystúpením. Slovenský ženský spevácky zbor, TS  Kerestúr a Detská tanečná skupina Fialka oživili 5. decembra 2021 adventné prípravy starých čias na Vianoc. Prítomných zabával slovenskými vianočnými koledami a Jasličkami. Po vystúpení nasledovalo spoločné zapálenie sviečok a na radosť malých aj veľkých prišiel aj Mikuláš. Po spoločnom spievaní a recitovaní každý dostal balíček alebo čokoládu. Predsedníčka Rozália Papová Polereczká pri zapálení sviečok pripomenula na tento rok a zaželala našej komunite pekné sviatky, šťastný nový rok a plný úspechov.

O našom vystúpení Zuzana Szilágyiová Bretková napísala článok, ktorý môžete tu prečítať: http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kultura/30080-keresturski-slovaci-vin-uvali-v-ase-adventu

Pozvánka na zapaľovanie adventných sviečok

« Older posts