Page 2 of 13

Fašiangová veselica v Kerestúre

Dňa 27. januára tohto roku sa konal nevšednú fašiangovú zábavu, ktorí sme zorganizovali v Kultúrnom stredisku Sándora Vigyázóa v spolupráci  národnostné samosprávy XVII. obvodu Budapešti. Na začiatku zábavy vystúpili členovia Divadelnej spoločnosti maďarských národností pod názvom Veselica, ktorí mal medzi divákmi veľký úspech. Počas večera bola odovzdaná cena “Tótfalu”, ktorú tento rok dostal Sándor Rozika. Gratulujeme ju a prajeme veľa zdravia! Večer sa plynul v dobrej atmosfére, o ktorú sa postarala aj plesová nálada. Podujatie podporili: Tamás Horváth, starosta Rákosmente, bulharská, chorvátska, nemecká, arménska a slovenská miestna samospráva.

O našej podujatie na webovej stránke Ludových novín napísala článok Erika Trenková, ktorý môžete prečítať TU

Continue reading

Válné zhromaždenie DOLINA

Na deň 26. januára sme sa v Čomáde zúčastnili na valnom zhromaždení Spolku pripeštianských Slovákov DOLINA, kde sme diskutovali o akciách tohtoročných  volieb a o našich budúcich programoch.

 

Svätá omša v slovenskom jazyku

Dňa 7. januára 2024 sme sa modlili vo Farnosti svätého Jozefa v Budapešti-Józsefváros za kerestúrčanov. V prvú nedeľu v novom roku sme sa zúčastnili na svätú omšu v slovenskom jazyku, ktorá zorganizovala Slovenská národnostná samospráva v Józsefvárosi Slovo Boha kázal Radoslav Lenčéš, kantor bolo Štefan Nagy. Po svätej omše konalo malé agapé.

Ďakujeme za pozvanie!

O svätej omše bolo uverejnené článok na webovej stránke Ludových novín, ktorý môžete prečítať TU

 

Continue reading

Pozdrav

Očakávanie Adventu v Kerestúre

Už je uverejnené na webovej stránke Ludových novín článok o naše podujatie, ktorý môžete prečítať TU

       

Advent v Kerestúri

Na adventnom zapaľovaní sviečok tradične v Rákosmente vystúpila naše skupiny slovenskej samosprávy a Spolok na zachovanie a pestovanie ľudových kultúrnych tradícií Rákosvölgye, ktoré predstavili tradičné vianočné koledy našich slovenských predkov a Tanečná skupina Fialka zahrala betlehemskú hru v slovenskom jazyku. Ďakujeme za pozvanie Samosprávy Rákosmente !

 

 

Ján Kollár 230

Na deň 23. novembra 2023  Slovenský spolok Identita a Slovenská samospráva V. obvodu Budapešti pozval nás na pietny akt kladenia vencov a na spomienkovú oslavu pri príležitosti 230. výročia narodenia evanjelického kňaza, básnika, spisovateľa a politika Jána Kollára,  30 rokov pôsobiaceho v Pešti.

Ďakujeme za pozvanie!

POZVÁNKA

26. Slovenský národnostný deň

Na deň 18.novembra sme sa s členkami nášho ženského speváckého zboru zúčastnili na Deň slovenskej národnosti vo Velkej Tarči. Počas sobotňajšieho popoludňajšieho programu vystúpili rozličné tanečné skupiny a zbory ako napr.: Kultúrny spolok Lipóta Bálóa- Čemer,Tanečná Skupina Petruska –  Ečer, Tanečná skupina “Csata” -Išaszeg, Ľudový tanečný spolok Rozmarín vo Veľkej Tarči, Folklórny súbor “VENČOK” vo Veľkej Tarči.

Ďakujeme za pozvanie!

Continue reading

Verejné vypočutie 2023

Naša samospráva uskutočnila v zasadacom miestnosti Obvodnej samosprávy „Rákosmente“ verejné vypočutie na dňa 8.11.2023 . Na verejnom vypočutí  prišli členovia našej komunity. Činnosti našej komunity na rok 2023 vyhodnotila predsedníčka Rozália Papová Polereczká.

« Older posts Newer posts »