Page 2 of 6

Pozvánka- Svetový deň seniorov a hudby

Pozvánka

Pozývame vás na naše podujatie pri príležitosti Svetového dňa seniorov a hudby

8. októbra 2021 o 14.00 hod. 

Miesto: Julian Restaurant 1173 Budapesť ul. Kaszáló  47. I. poschodie 

Čakáme všetkých našich starých a mladých ľudí!

 

Takto varila starká-Prezentácia knihu a galavečer

Prvou udalosťou mesiaca septembra bolo galavečer Slovenského regionálneho združenia Dolina Peštianska župa s prezentáciou knihy, ktorého sa naša národnostná samospráva prevezmil levím podielom. Miestom konania bola poschodová sála kaštiela Podmaniczky-Vigyázó, jedného z architekturických klenotov Kerestúra. Na začiatku podujatia pozdravili účastníkov organizátori podujatia Rozália Papová Polereczká, predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy XVII. obvodu hlvanvého mesta Budapešti a Dr. Zuzanna Sabóová predsedníčka Spolku Dolina. Nasledoval pozdrav Slovenského hovorcu v Parlamente Antona Paulika a potom dr. Endre Horváth  podpredsedy Celoštátnej slovenskej samosprávy.

 

Takto Varila Starká – z kuchyne našich starých prežil 3. vydanie. Večer predstavili traja autori publikácie, ktorí prezentovali všetky osady v obsahujúci v knihe. Doktorka Katarína Királyová, András Csaba Aszódi a Gábor Lukics tiež porozprávali o rôznych tajomstvách pri príprave knihy a jej obrázkoch, o udalostiach, ktoré sa v osadách odohrali. Počas večera vystúpili spevácke zbory a tanečné skupiny  z Čemeru,  z Ečeru,  z Kerepeši,  z Malej Tarče,  zo Šári a z Velkej Tarče. Galavečer sa skončil večerou a tanečnou zábavou kapely “Hartyáni Trubacsok”.

Pozvánka na prezentáciu knihy

Slovenský detský národnostný tanečný tábor v Kerestúri 2021

O tejto našom tábore bolo uverejnené na webovej  stránke a na harkách Ľudových novín článok, ktorý môžete prečítať tu http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/29746-tradi-n-letn-denn-tabor-v-keresturi 

Turíce v Kerestúri – Domovina

V slovenskej relácie Domovina (06.14. 2021) vysielali našu Turičnú svätú omšu a Jubilejné slávnosti našej samosprávy.

Video si môžete otvoriť :TU

Slovenský detský národnostný tanečný tábor v Kerestúri 2021-Krónika

Televízna kronika „Rákosmente”. na deň 26.6.2021 v  jeho programe zahŕňal udalosti o našom slovenskom detskom tanečnom a národnostnom tábore.
Video si môžete otvoriť: TU

Turíce v Kerestúri – Kronika

Televízna kronika „Rákosmente”. na deň 25.5.2021 v  jeho programe zahŕňal turičnú svätú omšu a slávnosť jubilea našej samosprávy.

 

Turičná svätá omša v slovenskom jazyku – Kerestúr 2021

Aj tento rok sa v našom obvode sa konala omša v slovenskom jazyku na Turičnom pondelku. Vzhľadom na pandemickú situáciu sme s malým počtom hostí konali omšu, ktorú celebroval farný otec Béla Balik. Pre veriacich, ktorí sa nemohli zúčastniť na našej spoločnej slávnosti, sa môžu pripojiť na nižšie uvedenom odkaze.

Turíce v Kerestúri

Tento rok sa vďaka obmedzeniu pandémie uskutočnila katolícka omša v slovenskom jazyku na Turičnom pondeloku  vo farskom kostole Svätého Kríža v Keresztúri. Omša celebroval otec Béla Balik. Otec Béla vo svojej kázni hovoril o zázraku Turíc, pravde evanjelia a bratskej láske. Po svätej omši sa začala slávnosť 25. výročia založenia Slovenského ženského speváckeho zboru Kerestúr.

Rozália Papová Polereczká predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy XVII. obvodu, Budapešti pozdravila účastníkov pomocou slovenským tlmočením Dominiky Göde Čuliovej. Na podujatie sa zúčastnili:  z Veľvyslanectva Slovenskej republiky Peter Kováč, Ildiko Siposová, riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti, Alžbeta Hollerová Račková  predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy, Dr. Zsuzsanna Szabóvá členka Slovenského regionálneho združenia Dolina v Peštianskej župe,  zo strany Slovenskej národnostnej samosprávy XVI. obvodu Budapešti András Csaba Aszódi, Slovenská národnostná samospráva v Ečeri, FS Zelený veniec v Ečeri a Levente Galda predseda Kultúrneho združenia za Mlynky.

Počas programu vystúpili členovia TS Fialka v Kerestúri pod vedením Ilony Simó a Zuzanny Szilágyiovej Bretkovej. Nasledovalo vystúpenie Slovenského ženského speváckeho zboru Kerestúr pod vedením Tercii Leskó Deliovej. Počas predstavenia zazneli ľudové piesne, ktoré zbieral Béla Bartók. Nasledovalo vystúpenie Tercia Leskó Deliovej z kerestúrské piesní  a potom bol prekvapivý hosť  pre Ženskému speváckému zboru. Bolo aj odovzdané ocenenie „Tót falu”, ktoré založila naša samospráva, ktoré sa vo februári kvôli pandémii neodovzdávalo. Tento rok si cenu prevzala teta Margita Józsefné Duhonyiová. Členky Ženského speváckeho zboru pozdravili v mene samosprávy členovia TS Fialka a TS Kerestúr kyticami kvetov s darčekmi. Na záver programu zaspievali Levente Galda a členovia Kultúrneho spolku pre Mlynky. Vrcholom programu bola obrovská narodeninová torta, ktorú účastníci jedli spolu.

Pozvánka – Na Turičnú slovenskú omšu 2021

« Older posts Newer posts »