Po vytvorení nášho ženského zboru sa k tradícii pripojila nadšená skupina mladých ľudí s názvom Kerestúrska TS. V januári 2015 došlo k úplnej reorganizácii tanečnej skupiny, ktorá bojovala srdcom a dušou za prežitie, za ďalšie zachovanie seba i komunity, ako aj slovenskej kultúry obvodu.

Ich program zahŕňa hlavne miestne, tradičné choreografie, ale tancujú aj slovenské a maďarské tance z iných regiónov. Dnes si preto tri generácie zachováva tradície starej dedinskej komunity.

V roku 2009 dosiahol svojou vystúpením s názvom „Évkör“, ktorá predstavuje kerestúrské tradície, preto dostal strieborné hodnotenie a to druhým vystúpením „Neplač Marisku“ v roku 2015 získala bronzové hodnotenie v Sarvaši.