Na pozvanie miestnej slovenskej samosprávy medzi dňoch 3. a 4. februára  s členkami nášho ženského speváckého zboru sme navštívili Malý Kereš, rodisko Alexandra Petőfiho. Počas dvojdňového výletu sme nemohli vynechať Petőfiho rodný dom a jubilejnú 200-ročnú výstavu. Ale boli sme aj na výlete k jazeru “Vadkert”, nazývanému „smradľavé jazero“. Celkovo sme sa dobre cítili a ďakujeme za srdečné pozvanie!