Na deň 18. februára 2024  sme prišli na podujatie s členkami ženského speváckého zboru na pozvanie  Slovenskej národnostnej samosprávy XVI. obvodu  Budapešti (Cinkota) . Zaskočili sme na šišky a spoznali minulosť Cinkotu a život Ilony Battyhányiovej. Po prednáškach  Dr. Zuzanna Szabová predsedkyňa Slovenskej národnostnej samosprávy XVI. obvodu Budapešti pozvala účastníkov na občerstveniu. Účastníci mohli v druhej polovici podujatia aj tancovať, aby stratili množstvo šišiek a koláčikov, ktoré zjedli. Ďakujeme za pohostinnosť Cinkota!