Author: Szilágyi Kristóf (page 2 of 3)

Fašiangová zábava

1. februára sa v reštaurácii Julian usporiadala naša národnostná samospráva Slovenský fašiangový ples. Tento rok sa program začali hudobným vystúpením Levente Galdaov a členovia Kultúrneho združeniu pre Mlinky. Potom nasledovalo odovzdanie ocenenie Cena „Tótfalu“, ktorý v tomto roku bolo udelenej pani Jánosné Maródim (teta Ica) za prácu v Slovenskom ženskom zbore v Kerestúri. Odovzdanie ceny sa tu nekončila, lebo každý rok odmeníme našich najusilovnejších tanečníkov (Sonja Babai), ako aj veľkých a malých v súťaže maškár. Večer sa skončil večerou, tombolou a tancom.

Osobitné poďakovanie patrí aj našim hosťom za vyzdvihnutie večer, najmä umelkyňu Viktórii Herencsárovej, Slovenskej národnostnej samosprávy hlavného mesta, Slovenskej národnostnej samosprávy v Maglóde, Slovenskej národnostnej samosprávy XVI. obvode Budapešti a predsedkyni a poslancov Slovenskej národnostnej samosprávy vo Veľkej Tarči.

Valné zhromaždenie Regionálneho spolku Slovákov z okolia Pešti „Dolina“

31. januára 2020 sme sa zúčastnili na valného zhromaždenia Regionálneho spolku Slovákov z okolia Pešti „Dolina“, ktoré sa konalo v tomto roku vo Vacove. Hlavnou úlohou zhromaždenia spolku bolo je koordinovanie činnosti slovenských národnostných samospráv v Peštianskom regióne. Detailný článok podujatia nájdete na stránke L’udových novín:

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/28489-vo-vacove-zasadala-dolina?fbclid=IwAR1Vw5Leopo96z8uVkoRKCT9BtkIkuytZQjoWYvzwZe-1CGBNbUaciGWKD0

Fotografovanie do publikácie „Takto varila Stárka“

Na druhom vydaní kuchárskej knihy „Takto varila Stárka“, ktorá bola vydaná v roku 2008, sa členovia Slovenského ženského zboru v Kerestúri a členovia národnostnej samosprávy sa zúčastnili na varení a fotografovaní tradičného kerestúrského slovenského jedlá . V tejto knihe boli pozbierané jedlá slovenskej komunity v Peštianskej župy, ktorý zostavovali a zbierali Ondrej Aszódi a Katarína Királyová. Jedlá pre druhé vydanie varili členovia Ženského zboru, ale fotografovanie bolo iba prvým krokom. Do knihy boli publikované nasledujúce recepty so snímkami: „Orjová“ polievka s lámanými veľkými guľkami; Veľké zemiakové guľky s paradajkovou omáčkou a vareným mäsom, Pľúcový prívarok a Krauknédla (ako povedali po „tótsky“).

POZVÁNKA

SLOVENSKÁ NÁRODNOSTNÁ SAMOSPRÁVA XVII. OBVODU BUDAPEŠŤI

 SRDEČNE VÁS POZÝVAME

 NA FAŠIANGOVY PLES

 VO JULIAN REŠTAURÁCIA

 01.FEBRUÁRA 2020. o 18:00 HOD.

KASZÁLÓ UTCA 47, 1173 BUDAPEŠŤ

Novoročný koncert Viktórie Herencsárovej

16. januára 2020 sme boli v Slovenskom inštitúte na cimbalový koncert umelkyne Viktórie Herencsárovej. Na koncert spoluučinkovali umelec Levente Galdaov a ľudový hudobník Balázs Szokolay Dongóov. Táto akcia pre divákov bola veľkým úspechom.

Boli sme na rozpomienku

10. januára 2020 na pozvanie Nemeckej národnostnej samosprávy XVII. obvodu Budapešti sme si spomenuli pri pamätnej tabuli na stene Bulyovského domu na hrdinských mŕtvy v II. svetovej vojny a deportovaných z Kerestúri do „Malenkij robot“. Pri príležitosti rozpomienky prednesila reč evanjelická duchovná Eva Szekerová. Nagyová. Na pamätnú tabuľu umiestnili veniec Nemeckú a Slovenskú národnostnú samosprávu.

Cyrilská a Metodská spomienka v Blatonhrade

Cyril a Metod sú patrónmi Európy, ktorí prišli do dnešného Blatonhradu (Zalaváru) v polovici IX. storočia kvôli šírenie vzdelanosti a náboženskej misií. Ich meno je spojené s vytvorením staroslovanského jazyka a hlaholskej abecedy a preto na ich počesť osada postavila súsošiu. Tento rok si pripomenieme pri príležitosti 1156. výročie ich príchodu do Európy, ktorého náš Ženský spevácky zbor navštívil  dedinu pri jazere Balaton. Pri slávnostnom položení vence a slávnostnej omši v slovenčine sme si spomenuli na dvoch misionárov kresťanstva spolu s delegátmi z iných osád.

XXI. Slovenský deň v Maglóde

V roku 2019 na turičnom nedeľu sme vystúpili spolu s niekoľkými tradičnými folklórnými skupinami okolí Pešti  na Maglódskom slovenskom dni. Minulý rok sme o tejto udalosti napísali článok v ktorom sú uvedené podrobnosti o udalosti, kliknite sem. Fotografie z tohto roku sú uvedené nižšie.

Turičný pondelok

O tohtoročnú oslavu  (2019) turičného pondelka napísala vynikajúci článok Éva Fábián, šéfredaktorka Ľudových Novín,ktorú si môžete pozrieť kliknutím TU.

Folklórna skupina Rozmarín v Dabaši-Šáre oslavovala 20

Folklórna skupina Rozmarín v Dabaši-Šáre, jeden zo zakladateľov speváckej tradícií slovenskej menšiny oslávil 27. apríla 2019 svoje 20. výročie. V rámci slávnostného jubilejného výročia privítali členov a vystúpenia viacerí účinkujúci ako: Citarová kapela Bažalička, Ľudová tanečná skupina Borovenka  v Dabaši-Šáre, Slovenský ženský zbor a tanečná skupina z Keresztúri. Ženský spevácky zbor Išaseg, Tanečná skupina Pannonia z Malej Tarče a Tanečná skupina Rosička z Maglóde.  Tiež blahoželali primátor mesta Dabaš Zoltán Kőszegi, zástupcovia národnostnej slovenskej samosprávy, Spolok Dolina v Peštianskej župe a poslanec Slovenskej národnostnej samosprávy hlavného mesta.

Naša skupina tiež viazala stužka na „putnicku palicu“ Folklórnej skupiny Rozmarín  v mene Ženského speváckeho zboru pani Rozália Polereczki Papová a mene Tanečnej skupiny najmladšia tanečníčka Sonja Babaiová. Po pestrých a vynikajúcích programov pozvaných a učinkujúcich bolo vítané na  tanečnú večeru. Z rade dezertov sa samozrejme nedalo vynechať slávny šárský ríteš. Vrcholom večera bol narodeninový koláč kruhu ľudových piesní, kde sme spolu so všetkými účastníkmi a hosťami spievali: Všetko najlepšie k narodeninám Folklórna skupina Rozmarín!

Pri tejto príležitosti sa začalo každoročné stretnutie ľudovej hudby, ktoré hostitelia plánujú zorganizovať v nasledujúcich rokoch. V tejto príležitosti vystupili aj naša tanečná skupina a ženský spevácky zbor, ktoré nahrala Televízia Dabas. Úplný súhrn udalosti je k dispozícii kliknutím na TU.

Older posts Newer posts