Author: Szilágyi Kristóf (page 1 of 3)

Pripomínanie na Ladislava Petra

V marci tohto roku nás opustil Ladislav Petro vo veku 84 rokov. Bol podpredsedom Slovenskej národnostnej samosprávy v Terézváros, mal však rozhodujúcu úlohu pri výchove slovenskej komunity, bol vychovávateľom na slovenskom gymnázie v Budapešti a zástupcu riaditeľa a do roku 1995 riaditeľa.

Okrem toho je autorom niekoľkých slovensko-maďarských dvojjazyčných kníh („Život a dielo Jána Nepomuka Bobulu“, hry Jána Palárika: „Inkognito / Inkognito“, „Drótos / Drotar“, „Kibékülés / Zmierenie“ a „Önjelölt Dimitrij / Dimitrij Samozvanec“. ”) Je jedným z jeho posledných diel s názvom“ Szlovák Budapest ”. jeho publikácia prežila aj dve vydania (prvé v roku 2017, druhé v roku 2019).

Vystúpili a vzdali úctu aj zástupcovia našejsamosprávy: 10. septembra na Novom verejnom cintoríne, kde boli položení k odpočinku 13. septembra v zborovnej siene Slovenskej luteránskej farnosti, kde sa začala spomienka so slovensko-maďarskou dvojjazyčnou bohoslužbou. Na bohoslužbe sa zúčastnila smútočná rodina, vodcovia národných a budapeštianskych miestnych samospráv, ako aj slovenskí predstavitelia viacerých obvodov a osád.

Pán Boh odpočívaj Ladislav Petro! Jeho pamäť žije s nami.

Navštívili sme Békéšskú Čabu a Ďulu

Medzi dňoch 23.-25.8.2020 naša miestna samospráva spolu s tradičným táborom zorganizovala výlet do Békešskej Čaby a Ďuly. Okrem TS Kerestúr nás sprevádzal aktívny člen Ženského speváckého zboru v Kerestúri.

Počas troch dní sme sa pod vedením Tibora Pintéra sme oboznámili s tancami, životom a zvykmi slovenskej komunity v Békéšskej Čabe. Prvý deň sme navštívili Rozprávkový dom v Békéšskej Čabe, kde sme sa oboznámili s históriou domu a sme pozreli výstavu Mihálya Schénera pod vedením Krisztiny Veresovej. Potom sa začalo vyučovanie tanca a my sme si vypočuli prednášku Tibora Pintéra. Ostatné dni boli tiež aktívne a bol čas aj na oddych. Posledný deň bol venovaný Ďulovi a jeho pamiatkam. Navštívili sme mesto a 100-ročnú cukráreň, kde je aj výstava.

Tento rok sme mali počas nášho tábora tiež plným zážitkov. Ďakujeme za pohostenie našich hostiteľov v Békéšskej Čabe  a Ďule!

Slovenský tradičný tábor v Kerestúri

V tomto roku usporiadal Slovenská národnostná samospráva XVII. obvodu hlavného mesta Budapešť spolu so Spolkom ľudového kultúrneho dedičstva „Rákošská dolina” tradičný tábor slovenskej tradície medzi dňoch 14. -16. augusta. 2020. Väčšinu účastníkov tvorili členovia kerestúrskej TS Fialky, navyše počet 15 osôb dopĺňali deti zo širšieho okruhu našej obvode. Tento rok sa deťom na trojdňovom podujatí oboznámili slovenské tance, piesne a riekanky každé ráno od 9:00 do 11:00.

Tanečné hodiny viedla učiteľka ľudového tanca Ilona Simó. Počas popoludnia sa mohli zúčastniť hodín tvorivý kútik a voľných herných aktivít. Počas jazykových stretnutí sa hravo naučili základné pojmy slovenčiny (pozdravy a mená zvierat) s pomocou učiteľa slovenčiny Bertalana Bertóka a potom sa neskoro popoludní začala voľná hra. Na konci prvého dňa dostali deti a ich rodičia do pásme pod názvom „Naše tance, naše tradície“, na ktorej. András Csasztvan ml a Katica Nagy predstavili slovenské tance. Potom pre účastníkov usporiadali tanečný dom, kde sa mladí i veľkí učili maďarské tance. Posledný deň, popoludní, členky Kerestúrského ženského zboru moržovali kukuricu a učili deti na prekrásné kerestúrké piesne. Na konci moržovanie kukurice deti si mohli vyskúšať tradičné kroje, v ktorých boli tiež urobené snímky.

Tohtoročný tábor bol napriek pandemickej situácii úspešný, počas tábora sme boli kvôli situácii opatrní. Deti našej komunity majú bohaté zážitky a skúsenosti. Čakáme na nich aj budúci rok!

Festival ľudovej hudby 5 národov v Csobánke

1. augusta. 2020 sa nášu tanečnú skupinu sa zúčastnil na Festivalu ľudovej hudby 5 národov v Csobánke. Naša samospráva vystúpila na podujatie na požiadanie Kultúrny spolok pre Mlynky.

Produkciu Spolku obohatil  tri choreografie tance z Magyarbődu,  Parchovanský čardáš a Kerestúrské tance, ktoré obsahovali nevyhnutné tradičné motívy z Kerestúri.

Pamätný deň zahraničných Slovákov v Bratislave

Na spomienke sa zúčastnila aj naša samospráva, ktorá položila svoj veniec k pamätnému kameňu.

Slovenská televízia TA3 pripravila reportáž o udalosti, ku ktorej sa dostanete KLIKNUTÍM TU.

Turičný pondelok, slovenská svätá omša online

1. júna 2020 Turičnú slávnosť sme vysielali od 14:00 do 15:00 online z Povýšenie Svätého Kríža vo farskom kostole si našu komunitu mimoriadne pripomenulo na slávnosť vyliatia Ducha Svätého. Tento rok v dôsledku pandémie naša národnostná samospráva dostala sa do domov našej komunity prostredníctvom online vysielania, aby sme sa mohli v duchu spojiť v tento krásny sviatok, ak by sme fyzicky nemohli byť v spoločnosti toho druhého.

Omšu celebroval otec Béla Balik, hudobnú službu zabezpečili Levente Galda a Kultúrny spolok pre Mlynky v sprievode organistu Bernadetta Zilahiho. Chceme sa vám poďakovať za príspevok.

Veľký piatok počas karantény

Vzhľadom na súčastnú epidemiologickú situáciu sa tento rok bohužiaľ premeškalo tradičné umývanie Veľkého piatku, ktoré organizuje Slovenská národnostná samospráva v Ečeri a Folklórný krúžok Zelený veniec. Zvykom je, že na tento deň nás voda potoka chráni pred chorobami, vďaka čomu sú umývaným v ňom budú krásne a zdravé po celý rok.

Túto tradíciu sme si však aj minulý rok mohli bez problémov precvičiť a záber podujatia zverejnila MTVA tento rok na Veľkú noc v relácií Domovine, ktorú si môžete pozrieť kliknutím SEM. O tejto udalosti sme už predtým písali, ku ktorej sa dostanete kliknutím SEM.

Úcta k hrdinom!

Pripomínali sme. Na počesť našej cti dnes, 15. marca, sme umiestnili veniec pri Pamätníku Honvéd r. 1848.

Fašiangový ples v Maglóde

29. februára 2020 sme sa na pozvanie Slovenskej národnostnej samosprávy v Maglóde sme sa zúčastnili na Párový batôžkový ples. Okrem udržiavania dobrých vzťahov  náša tanečná skupina aj tento rok vystúpil ako súčasť plesový program . Naša skupina získala záľubu publikum s  keresturskými  slovenskými tancami . Tanečné skupiny Kacamajka a Roszicska vystúpili s maglódským  slovenským  tancom, zatiaľ Zoltán Szentesi ml. a Nikolett Szentesi tancovali  Parchovany tance s ktorým získali zlaté hodnotenie v roku 2019 Vo víre tanca.Ďakujeme Slovenskému národnému samosprávu mesta Maglód za veľkolepú pozimnú ples.

Zaskočili sme na šišky

Na deň 22. februára sme sa reagovali na pozvanie  Slovenskej národnostnej samosprávy XVI. obvodu  Budapešti na popoludní  pod názvom „Zaskoč na šiške“. Náša tanečná skupina a ženský spevácký zbor vystupovali  s choreografiou kerestúrského Marsu  s pomalého a sviežiho čardášu od choreografom Zoltána Szentesi ml. Po nás nasledoval tanečná skupina Rosička z Maglode. Po programoch  Dr. Zuzanna Sabová predsedkyňa Slovenskej národnostnej samosprávy XVI. obvodu Budapešti pozval účastníkov na občerstveniu. Na občerstvenie boli slávnostne odovzdané darčeky a sendviče, ktoré pripravili ženy z Cinkoty.

Older posts