V tomto roku usporiadal Slovenská národnostná samospráva XVII. obvodu hlavného mesta Budapešť spolu so Spolkom ľudového kultúrneho dedičstva „Rákošská dolina” tradičný tábor slovenskej tradície medzi dňoch 14. -16. augusta. 2020. Väčšinu účastníkov tvorili členovia kerestúrskej TS Fialky, navyše počet 15 osôb dopĺňali deti zo širšieho okruhu našej obvode. Tento rok sa deťom na trojdňovom podujatí oboznámili slovenské tance, piesne a riekanky každé ráno od 9:00 do 11:00.

Tanečné hodiny viedla učiteľka ľudového tanca Ilona Simó. Počas popoludnia sa mohli zúčastniť hodín tvorivý kútik a voľných herných aktivít. Počas jazykových stretnutí sa hravo naučili základné pojmy slovenčiny (pozdravy a mená zvierat) s pomocou učiteľa slovenčiny Bertalana Bertóka a potom sa neskoro popoludní začala voľná hra. Na konci prvého dňa dostali deti a ich rodičia do pásme pod názvom „Naše tance, naše tradície“, na ktorej. András Csasztvan ml a Katica Nagy predstavili slovenské tance. Potom pre účastníkov usporiadali tanečný dom, kde sa mladí i veľkí učili maďarské tance. Posledný deň, popoludní, členky Kerestúrského ženského zboru moržovali kukuricu a učili deti na prekrásné kerestúrké piesne. Na konci moržovanie kukurice deti si mohli vyskúšať tradičné kroje, v ktorých boli tiež urobené snímky.

Tohtoročný tábor bol napriek pandemickej situácii úspešný, počas tábora sme boli kvôli situácii opatrní. Deti našej komunity majú bohaté zážitky a skúsenosti. Čakáme na nich aj budúci rok!