1. augusta. 2020 sa nášu tanečnú skupinu sa zúčastnil na Festivalu ľudovej hudby 5 národov v Csobánke. Naša samospráva vystúpila na podujatie na požiadanie Kultúrny spolok pre Mlynky.

Produkciu Spolku obohatil  tri choreografie tance z Magyarbődu,  Parchovanský čardáš a Kerestúrské tance, ktoré obsahovali nevyhnutné tradičné motívy z Kerestúri.