29. februára 2020 sme sa na pozvanie Slovenskej národnostnej samosprávy v Maglóde sme sa zúčastnili na Párový batôžkový ples. Okrem udržiavania dobrých vzťahov  náša tanečná skupina aj tento rok vystúpil ako súčasť plesový program . Naša skupina získala záľubu publikum s  keresturskými  slovenskými tancami . Tanečné skupiny Kacamajka a Roszicska vystúpili s maglódským  slovenským  tancom, zatiaľ Zoltán Szentesi ml. a Nikolett Szentesi tancovali  Parchovany tance s ktorým získali zlaté hodnotenie v roku 2019 Vo víre tanca.Ďakujeme Slovenskému národnému samosprávu mesta Maglód za veľkolepú pozimnú ples.