Pripomínali sme. Na počesť našej cti dnes, 15. marca, sme umiestnili veniec pri Pamätníku Honvéd r. 1848.