1. júna 2020 Turičnú slávnosť sme vysielali od 14:00 do 15:00 online z Povýšenie Svätého Kríža vo farskom kostole si našu komunitu mimoriadne pripomenulo na slávnosť vyliatia Ducha Svätého. Tento rok v dôsledku pandémie naša národnostná samospráva dostala sa do domov našej komunity prostredníctvom online vysielania, aby sme sa mohli v duchu spojiť v tento krásny sviatok, ak by sme fyzicky nemohli byť v spoločnosti toho druhého.

Omšu celebroval otec Béla Balik, hudobnú službu zabezpečili Levente Galda a Kultúrny spolok pre Mlynky v sprievode organistu Bernadetta Zilahiho. Chceme sa vám poďakovať za príspevok.