V marci tohto roku nás opustil Ladislav Petro vo veku 84 rokov. Bol podpredsedom Slovenskej národnostnej samosprávy v Terézváros, mal však rozhodujúcu úlohu pri výchove slovenskej komunity, bol vychovávateľom na slovenskom gymnázie v Budapešti a zástupcu riaditeľa a do roku 1995 riaditeľa.

Okrem toho je autorom niekoľkých slovensko-maďarských dvojjazyčných kníh („Život a dielo Jána Nepomuka Bobulu“, hry Jána Palárika: „Inkognito / Inkognito“, „Drótos / Drotar“, „Kibékülés / Zmierenie“ a „Önjelölt Dimitrij / Dimitrij Samozvanec“. ”) Je jedným z jeho posledných diel s názvom“ Szlovák Budapest ”. jeho publikácia prežila aj dve vydania (prvé v roku 2017, druhé v roku 2019).

Vystúpili a vzdali úctu aj zástupcovia našejsamosprávy: 10. septembra na Novom verejnom cintoríne, kde boli položení k odpočinku 13. septembra v zborovnej siene Slovenskej luteránskej farnosti, kde sa začala spomienka so slovensko-maďarskou dvojjazyčnou bohoslužbou. Na bohoslužbe sa zúčastnila smútočná rodina, vodcovia národných a budapeštianskych miestnych samospráv, ako aj slovenskí predstavitelia viacerých obvodov a osád.

Pán Boh odpočívaj Ladislav Petro! Jeho pamäť žije s nami.