29. októbra sme mohli nahliadnuť do života starého Kerestúra pomocou snímkami, ktoré zozbieral László Hegyi v spoločnej akcie s Nemeckou národnostnou samosprávou nášho obvodu. Na podujatie sa zúčastnilo takmer 50 ľudí. Prezentácia Lászlóa Hegyiho interaktívnou formou predstavila naše obec od konca 19. storočia až do prelomu tisícročí. Pán Hegyi poznamenal, že ak by mal ešte niekto medzi účastníkmi fotku, víta s radosťou na odber a prijme prípadné opravy a ďalši pomoc. Plánuje sa, že z obrázkov bude vydanáná publikácia pomocou národnostných samospráv . Veľké poďakovanie patrí farárke Éve Nagy Szekerovej, ktorá nám poskytla kostolnú sálu na Csabai ulici!