Category: Egyéb (page 2 of 7)

Martinský festivál „kapucnik” a koláč husov

POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývame na

Martinský festivál „kapucnik” a koláč husov

PROGRAM

Vystúpenie nemeckých a slovenských detí

Vystúpenie Slovenského ženského zboru

Lampiónsky sprievod

Hrajú: Martin Hubacsek a Dominik Todor

 

Čas: 13. NOVEMBRA 2021. od 17 hod.

Miesto: Dom Čaba, Komunitný dom v Rákoščabe, 1171 Budapešť, ul. Péceli 222.

Organizátor:Spolok ľudového kulturného dedičstva Rákošská dolina

 

Pamiatky o Kerestúri

29. októbra sme mohli nahliadnuť do života starého Kerestúra pomocou snímkami, ktoré zozbieral László Hegyi v spoločnej akcie s Nemeckou národnostnou samosprávou nášho obvodu. Na podujatie sa zúčastnilo takmer 50 ľudí. Prezentácia Lászlóa Hegyiho interaktívnou formou predstavila naše obec od konca 19. storočia až do prelomu tisícročí. Pán Hegyi poznamenal, že ak by mal ešte niekto medzi účastníkmi fotku, víta s radosťou na odber a prijme prípadné opravy a ďalši pomoc. Plánuje sa, že z obrázkov bude vydanáná publikácia pomocou národnostných samospráv . Veľké poďakovanie patrí farárke Éve Nagy Szekerovej, ktorá nám poskytla kostolnú sálu na Csabai ulici!

Spomienka na rok 1956

V tomto roku sme sa zúčastnili  aktu kladenia vencov v “Rákosmente” na dňa  23. októbra pri pomniku  Pamätného parku v Kerestúri v roku 1956. Pred kladením vencov vystúpil s príhovorom István Jelenczki, filmový režisér a výtvarný umelec, radový člen Maďarskej akadémie vied. Po príhovoroch položila veniec miestna poslankyňa Mónika Dunai, miestne komunity, mimovládne organizácie, Obvodná samospráva “Rákosmente”, zástupcovia partnerských miest Rákosmente (Gyergyószentmiklós, okres Krosno a Lovran) a miestnych národnostných samospráv. Veniec našej obvode položili Zsuzsanna Szilágyiová Bretková a pani Derzbachová.

Verejné vypočutie v Obvodnom úrade “Rákosmente”

Pozvánka- Pamiatky o Kerestúri

Svetový deň seniorov a hudby

Náš obvod  tento rok oslávila Svetový deň seniorov a hudby. Tento rok sa podujatie uskutočnili v reštaurácii Julian, kde sme aj oslavovali členky Slovenského ženského speváckeho zboru Kerestúr. Predsednička Rozália Papová Polereczká predniesla pri tejto príležitosti prejav. O hudbu sa staral klavirista Péter Molnár.

Pozvánka- Svetový deň seniorov a hudby

Pozvánka

Pozývame vás na naše podujatie pri príležitosti Svetového dňa seniorov a hudby

8. októbra 2021 o 14.00 hod. 

Miesto: Julian Restaurant 1173 Budapesť ul. Kaszáló  47. I. poschodie 

Čakáme všetkých našich starých a mladých ľudí!

 

Takto varila starká-Prezentácia knihu a galavečer

Prvou udalosťou mesiaca septembra bolo galavečer Slovenského regionálneho združenia Dolina Peštianska župa s prezentáciou knihy, ktorého sa naša národnostná samospráva prevezmil levím podielom. Miestom konania bola poschodová sála kaštiela Podmaniczky-Vigyázó, jedného z architekturických klenotov Kerestúra. Na začiatku podujatia pozdravili účastníkov organizátori podujatia Rozália Papová Polereczká, predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy XVII. obvodu hlvanvého mesta Budapešti a Dr. Zuzanna Sabóová predsedníčka Spolku Dolina. Nasledoval pozdrav Slovenského hovorcu v Parlamente Antona Paulika a potom dr. Endre Horváth  podpredsedy Celoštátnej slovenskej samosprávy.

 

Takto Varila Starká – z kuchyne našich starých prežil 3. vydanie. Večer predstavili traja autori publikácie, ktorí prezentovali všetky osady v obsahujúci v knihe. Doktorka Katarína Királyová, András Csaba Aszódi a Gábor Lukics tiež porozprávali o rôznych tajomstvách pri príprave knihy a jej obrázkoch, o udalostiach, ktoré sa v osadách odohrali. Počas večera vystúpili spevácke zbory a tanečné skupiny  z Čemeru,  z Ečeru,  z Kerepeši,  z Malej Tarče,  zo Šári a z Velkej Tarče. Galavečer sa skončil večerou a tanečnou zábavou kapely “Hartyáni Trubacsok”.

Pozvánka na prezentáciu knihy

Slovenský detský národnostný tanečný tábor v Kerestúri 2021

O tejto našom tábore bolo uverejnené na webovej  stránke a na harkách Ľudových novín článok, ktorý môžete prečítať tu http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/29746-tradi-n-letn-denn-tabor-v-keresturi 
Older posts Newer posts