Náš obvod  tento rok oslávila Svetový deň seniorov a hudby. Tento rok sa podujatie uskutočnili v reštaurácii Julian, kde sme aj oslavovali členky Slovenského ženského speváckeho zboru Kerestúr. Predsednička Rozália Papová Polereczká predniesla pri tejto príležitosti prejav. O hudbu sa staral klavirista Péter Molnár.