Prvou udalosťou mesiaca septembra bolo galavečer Slovenského regionálneho združenia Dolina Peštianska župa s prezentáciou knihy, ktorého sa naša národnostná samospráva prevezmil levím podielom. Miestom konania bola poschodová sála kaštiela Podmaniczky-Vigyázó, jedného z architekturických klenotov Kerestúra. Na začiatku podujatia pozdravili účastníkov organizátori podujatia Rozália Papová Polereczká, predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy XVII. obvodu hlvanvého mesta Budapešti a Dr. Zuzanna Sabóová predsedníčka Spolku Dolina. Nasledoval pozdrav Slovenského hovorcu v Parlamente Antona Paulika a potom dr. Endre Horváth  podpredsedy Celoštátnej slovenskej samosprávy.

 

Takto Varila Starká – z kuchyne našich starých prežil 3. vydanie. Večer predstavili traja autori publikácie, ktorí prezentovali všetky osady v obsahujúci v knihe. Doktorka Katarína Királyová, András Csaba Aszódi a Gábor Lukics tiež porozprávali o rôznych tajomstvách pri príprave knihy a jej obrázkoch, o udalostiach, ktoré sa v osadách odohrali. Počas večera vystúpili spevácke zbory a tanečné skupiny  z Čemeru,  z Ečeru,  z Kerepeši,  z Malej Tarče,  zo Šári a z Velkej Tarče. Galavečer sa skončil večerou a tanečnou zábavou kapely “Hartyáni Trubacsok”.