Na deň 26. januára sme sa v Čomáde zúčastnili na valnom zhromaždení Spolku pripeštianských Slovákov DOLINA, kde sme diskutovali o akciách tohtoročných  volieb a o našich budúcich programoch.