Naša samospráva uskutočnila v zasadacom miestnosti Obvodnej samosprávy „Rákosmente“ verejné vypočutie na dňa 8.11.2021 . Na verejnom vypočutí  prišli členovia našej komunity a pani Hortiová, predsednička Slovenskej národnostnej samosprávy hlavného mesta Budapešť. Činnosti našej komunity na rok 2021 vyhodnotila predsedníčka Rozália Papová Polereczká.