Naša samospráva so svojou skupinou uzavreli tento rok adventným vystúpením. Slovenský ženský spevácky zbor, TS  Kerestúr a Detská tanečná skupina Fialka oživili 5. decembra 2021 adventné prípravy starých čias na Vianoc. Prítomných zabával slovenskými vianočnými koledami a Jasličkami. Po vystúpení nasledovalo spoločné zapálenie sviečok a na radosť malých aj veľkých prišiel aj Mikuláš. Po spoločnom spievaní a recitovaní každý dostal balíček alebo čokoládu. Predsedníčka Rozália Papová Polereczká pri zapálení sviečok pripomenula na tento rok a zaželala našej komunite pekné sviatky, šťastný nový rok a plný úspechov.

O našom vystúpení Zuzana Szilágyiová Bretková napísala článok, ktorý môžete tu prečítať: http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kultura/30080-keresturski-slovaci-vin-uvali-v-ase-adventu