Na adventnom zapaľovaní sviečok tradične v Rákosmente vystúpila naše skupiny slovenskej samosprávy a Spolok na zachovanie a pestovanie ľudových kultúrnych tradícií Rákosvölgye, ktoré predstavili tradičné vianočné koledy našich slovenských predkov a Tanečná skupina Fialka zahrala betlehemskú hru v slovenskom jazyku. Ďakujeme za pozvanie Samosprávy Rákosmente !